نظرسنجی اموزشی نظرسنجی اموزشی

لطفا نظرات خود را درباره‌ی مسائل آموزشی از جمله اساتید، سیستم‌های آموزشی اساتید، سرفصل‌های درسی، برنامه‌ای آموزش، امتحانات، اطلاع‌رسانی و... در این محل یادداشت نمایید.


شورای نمایندگان دانشکده‌ی مهندسی برق و کامپیوتر

Text to Identify