اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

«قابل توجه متقاضیان شرکت در دوره کهاد (ماینر) مهندسی کامپیوتر»

دانشجویان متقاضی شرکت در دوره کهاد (ماینر) مهندسی کامپیوتر، برای ثبت‌نام حداکثر تا روز چهارشنبه 96/11/18 به آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر مراجعه نمایند. 
ضمناً دانشجویان متقاضی از دانشکده های دیگر می بایست علاوه بر ثبت نام، موافقت دانشکده مبداء را اخذ نموده و به آموزش دانشکده تحویل دهند. مراجعه کلیه دانشجویانی که قبلاً فرم خود را به آموزش تحویل داده اند الزامی می باشد.