اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

انتخاب دانشجویان صاحب استعداد برتر جهت استفاده از تسهیلات بنیاد ملی نخبگان

 سامانه بنیاد نخبگان (ثریا) جهت ثبت و ارائه درخواست دانشجویان صاحب استعداد برتر برای بهره‌مندی از جوایز سال تحصیلی 97-96 فعال گردیده است، دانشجویان شاغل به تحصیل حائز شرایط (کلیه مقاطع تحصیلی) که در سنوات مجاز تحصیل می‌باشند می‌توانند به‌منظور مشاهده فراخوان و کسب اطلاعات تکمیلی به سایت معاونت آموزشی دانشگاه Academics.ut.ac.ir مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم، حداکثر تا ششم شهریورماه 1396 نسبت به بارگذاری و به‌روزرسانی مدارک خود در سامانه ثریا به آدرس: http://soraya.bmn.ir اقدام نمایند.

 

 متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات تکمیلی فایلهای ذیل رامطالعه نمایند:

* فراخوان ثبت نام جهت استفاده از بنیاد ملی نخبگان

* اطلاعیه بنیاد ملی نخبگان