اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

برگزاری کارگاه دو روزه (TCN)

 کارگاه دو روزه (TCN) در تاریخ 16-17 آوریل (27 و 28 فروردین ماه) برگزار خواهد شد.