اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

حضور دو تن از بزرگترین دانشمندان جهان اسلام در دانشکده فنی

❇️ جایزه مصطفی(ص) ❇️
حضور دو تن از بزرگترین دانشمندان جهان اسلام در دانشکده فنی
 شنبه یازده آذرماه ساعت 14 الی 16
سالن همایش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر