اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

رباتیک از آموزش تا پژوهش و صنعت

رباتیک از آموزش تا پژوهش و صنعت

نگاهی نو از آزمایشگاه تعامل انسان و ربات 

روز یکشنبه هفتم خرداد از ساعت 12:30 الی 14 توسط جناب آقای دکتر مهدی طالع ماسوله در آمفی تئاتر دانشکده برق و کامپیوتر برمی‌گردد.