اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر محمد قنبری

سخنرانی علمی توسط جناب آقای دکتر محمد قنبری  ۱۸/‏۰۷/‏۹۷ توسط کمیته زنان در شاخه  مهندسی IEEE  تحت عنوان "Research at University" روز چهارشنبه از ساعت ۹ ا لی ۱۱ در اتاق ۸۰۳ برگزار می‌شود.