اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

سخنرانی علمی دکتر میثم علیزاده تحت عنوان "مقدمه ای بر علوم اجتماعی محاسباتی"