اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

سخنران کلیدی دومین کنفرانس "بازی های رایانه ای، فرصت ها و چالش ها"

سخنرانی دکتر نور شاکر، محقق پسادکتری و استادیار دانشگاه آلبورگ کوپنهاگن سخنران کلیدی "دومین کنفرانس بازیهای رایانه‌ای  فرصتها و چالشها روز دوشنبه 25 بهمن ماه در اتاق 803 ساختمان شماره دو دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار خواهد شد.