اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

قابل توجه دانشجویانی که وضعیت آنها درحال ثبت نام می باشد.

دانشجویانی که وضعیت ثبت نام آنها به علت بدهی و یا سایر دلایل آموزشی درحال ثبت نام می باشد، نام آنها در لیست نهایی کلاس و امتحانات درج نگردیده و امکان شرکت در امتحانات را نخواهند داشت.

 

 

آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر