اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان کارشناسی: کد 41

کد 41 دروس، مربوط به دانشکده فنی فومن می باشد. خواهشمند است در انتخاب واحد خود دقت فرمایید. مسئولیت انتخاب واحد اشتباه بر عهده دانشجو می باشد.