اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

مدرسه تابستانی یادگیری عمیق در دانشگاه تهران.

برگزاری مدرسه تابستانی "یادگیری عمیق"

مدرسه تابستانی "یادگیری عمیق" از تاریخ دهم الی دوازدهم مرداد ماه در دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.مهلت ثبت نام تا تاریخ 4 مرداد می‌باشد،جهت کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت زیر مراجعه نمایید.

http://acm.ut.ac.ir/deeplearning

 

آدرس کوتاه :