اخبار و رویدادها اخبار و رویدادها

مقاله برگزیده در کنفرانس UCAmI 2017

مقاله پردازش حرکت با استفاده از CPG، نوشته شده توسط رسول تابان، آتوسا پارسا و هادی مرادی، کاندیدای مقاله برتر در کنفرانس UCAmI 2017 شد.