آزمایشگاه انتقال توان بدون تماس و بی‌سیم

شماره تماس
مکان

سرپرست آزمایشگاه

استاد
شماره تماس : 4916
اتاق: 2-308
پست الکترونیکی: vaezs [AT] ut.ac.ir

اخبار آزمایشگاه اخبار آزمایشگاه

علاقه مندان به شرکت در سمینار می توانند ...