درباره درس الکترونیک 1


استاد درس: دکتر شمس الدین مهاجرزاده - دکتر بهجت فروزنده

درس الکترونیک 1، به منظور آشنایی مقدماتی دانشجویان برق و کامپیوتر با مباحث الکترونیک ایجاد شده است. دانشجویان در این درس، ابتدا به آشنایی با کلیاتی در مورد نحوه کار نیمه هادی ها، و مقدمه مختصری در مورد فیزیک الکترونیک می پردازند. سپس، برخی نیمه هادی های صنعتی به دانشجویان معرفی شده، و نحوه استفاده این اجزاء در مدار مورد بررسی قرار می گیرد.

نیمه هادی هایی که در این درس معرفی می شوند، شامل دیود معمولی، دیود زنر، ترانزیستور BJT و ترانزیستور FET می باشند.

پس از گذراندن این درس، دانشجویان قادر خواهند بود نحوه کار نیمه هادی ها را درک کرده و علت خروجی ها را به صورت کلی توجیه کنند. همچنین می توانند از این گونه نیمه هادی ها را در مدار های ساده استفاده کرده، و در کاربرد های ساده مانند یکسوساز و تقویت کننده ها، این اجزای مداری را تحلیل کنند و مشخصات مدار را استخراج کنند.

1- مبانی الکترونیک (جلد اول) – دکتر سید علی میرعشقی

2- Microelectronic Circuits, 5th ed., Sedra and Smith. (http://www.sedrasmith.org)

3- Microelectronics, 2nd ed., Jacob Millman and Arvin Grabel, McGraw-Hill Book Company, NY, 1987.

مراجع اصلی درس: (برای یافتن منابع برای مطالعه بیشتر، به صفحه های منابع و مراجع و سایت های مرتبط مراجعه کنید

پیش نیاز این درس، درس مدارهای الکتریکی 1 می باشد.

این درس، پیش نیاز درس الکترونیک 2 است.