اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 105 نتیجه
از 3
 
Saeed Afsharnia

Saeed Afsharnia 

استاد
شماره تماس: +982182084179
اتاق: 2-731
پست الکترونیکی: 
Hamed Kebriaei

Hamed Kebriaei 

استادیار
شماره تماس: 82084353
اتاق: 2-310
پست الکترونیکی: 
حسین احمدی

حسین احمدی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مازیار احمدشعربافی

مازیار احمدشعربافی 

استادیار
شماره تماس: 4971
اتاق: 412, Bldg. 1
پست الکترونیکی: 
محمد علی اخائی

محمد علی اخائی 

استادیار
شماره تماس: 9746
اتاق: 2-307
پست الکترونیکی: 
فرخ آرزم

فرخ آرزم (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مصطفی ارسالی صالحی نسب

مصطفی ارسالی صالحی نسب 

استادیار
شماره تماس: 4997
اتاق: 2-712
پست الکترونیکی: 
بهزاد آسایی

بهزاد آسایی 

دانشیار
شماره تماس: 4936
اتاق: 2-713
پست الکترونیکی: 
مسعود اسدپور

مسعود اسدپور 

استادیار
شماره تماس: 4951
اتاق: 2-720
پست الکترونیکی: 
ابراهیم اصل سلیمانی

ابراهیم اصل سلیمانی 

استاد
شماره تماس: 4331
اتاق: 1-116
پست الکترونیکی: 
علی افضلی کوشا

علی افضلی کوشا 

استاد
شماره تماس: 4920
اتاق: 2-629
پست الکترونیکی: 
رضا آقائی زاده ظروفی

رضا آقائی زاده ظروفی 

استاد
شماره تماس: 4302
اتاق: 2-617
پست الکترونیکی: 
علی الفت

علی الفت 

دانشیار
شماره تماس: 4338
اتاق: 1-414
پست الکترونیکی: 
حسین ایمان عینی

حسین ایمان عینی 

دانشیار
شماره تماس: 4962
اتاق: 2-610
پست الکترونیکی: 
فرخ امینی فر

فرخ امینی فر 

استادیار
شماره تماس: 880112447
اتاق: ساختمان فشارقوی-35
پست الکترونیکی: 
بهادر بهرامی

بهادر بهرامی 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فریبا بهرامی بوده لالو

فریبا بهرامی بوده لالو 

دانشیار
شماره تماس: 4924
اتاق: 1-314
پست الکترونیکی: 
بهنام بهرک

بهنام بهرک 

استادیار
شماره تماس: 4305
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی پور فتح

مهدی پور فتح 

دانشیار
شماره تماس: 4982
اتاق: 312-1
پست الکترونیکی: 
ولادیمیر ترزیجا

ولادیمیر ترزیجا 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فتانه تقی یاره

فتانه تقی یاره 

دانشیار
شماره تماس: 4181
اتاق: 1-230
پست الکترونیکی: 
پرویز جبه‌دار مارالانی

پرویز جبه‌دار مارالانی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: 4319
اتاق: 1-241
پست الکترونیکی: 
شاهین جعفرآبادی آشتیانی

شاهین جعفرآبادی آشتیانی 

دانشیار
شماره تماس: 4952
اتاق: 2-417
پست الکترونیکی: 
رشاد حسینی

رشاد حسینی 

استادیار
شماره تماس: 9799
اتاق: 1-408
پست الکترونیکی: 
غلامعلی حسین زاده دهکردی

غلامعلی حسین زاده دهکردی 

استاد
شماره تماس: 4178
اتاق: 2-612
پست الکترونیکی: 
رامتین خسروی

رامتین خسروی 

استادیار
شماره تماس: 4918
اتاق: 2-508
پست الکترونیکی: 
احمد خونساری

احمد خونساری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی داورپناه

مهدی داورپناه 

استادیار
شماره تماس: 9799
اتاق: 1-408
پست الکترونیکی: 
مجتبی دهملائیان

مجتبی دهملائیان 

دانشیار
شماره تماس: 9716
اتاق: 2-321
پست الکترونیکی: 
بهمن دولتشاهی

بهمن دولتشاهی (بازنشسته)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جلیل اقا راشدمحصل

جلیل اقا راشدمحصل 

استاد
شماره تماس: 4208
اتاق: 2-705
پست الکترونیکی: 
امیر مسعود ربیعی

امیر مسعود ربیعی 

استادیار
شماره تماس: 4156
اتاق: 2-518
پست الکترونیکی: 
فرزاد رجایی سلماسی

فرزاد رجایی سلماسی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
اشکان رحیمی کیان

اشکان رحیمی کیان 

دانشیار
شماره تماس: 4303
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ناصر رضایی

ناصر رضایی (بازنشسته)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حیدر رمضانی تبار

حیدر رمضانی تبار 

مربی
شماره تماس: 4321
اتاق: 2-607
پست الکترونیکی: 
مسعود رهگذر

مسعود رهگذر 

دانشیار
شماره تماس: 4910
اتاق: 1-406
پست الکترونیکی: 
ناصر یزدانی

ناصر یزدانی 

استاد
شماره تماس: 4975
اتاق: 2-732
پست الکترونیکی: 
محمد جواد یزدان‌پناه

محمد جواد یزدان‌پناه 

استاد
شماره تماس: 4925
اتاق: 2-730
پست الکترونیکی: 
سیدکمال الدین ستاره دان

سیدکمال الدین ستاره دان 

استاد
شماره تماس: 4177
اتاق: 2-714
پست الکترونیکی: 
حسن سیدرضی

حسن سیدرضی (بازنشسته)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
حمید سلطانیان زاده

حمید سلطانیان زاده 

استاد
شماره تماس: 4909
اتاق: 2-509
پست الکترونیکی: 
زینب سنائی

زینب سنائی 

استادیار
شماره تماس: 9750
اتاق: 1-408
پست الکترونیکی: 
آزاده شاکری

آزاده شاکری 

دانشیار
شماره تماس: 9722
اتاق: 517
پست الکترونیکی: 
امیر عباس شایگانی اکمل

امیر عباس شایگانی اکمل 

استادیار
شماره تماس: 4372
اتاق: ساختمان فشارقوی-33
پست الکترونیکی: 
محمود شاه آبادی

محمود شاه آبادی 

استاد
شماره تماس: 4923
اتاق: 2-716
پست الکترونیکی: 
محمد شاهیده‌پور

محمد شاهیده‌پور 

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
وحید شاه منصوری

وحید شاه منصوری 

استادیار
شماره تماس: 9767
اتاق: 2-715
پست الکترونیکی: 
صمد شیخائی

صمد شیخائی 

استادیار
شماره تماس: 4963
اتاق: 2-418
پست الکترونیکی: 
امید شعاعی

امید شعاعی 

دانشیار
شماره تماس: 9762
اتاق: 2-318
پست الکترونیکی: 
نمایش 1 - 50 از 105 نتیجه
از 3