اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ناصر رضایی

ناصر رضایی (بازنشسته)

,استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
مخابرات
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی