اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد شاهیده‌پور

محمد شاهیده‌پور 

,استاد
دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
وابسته بین المللی | قدرت
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی