اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ولادیمیر ترزیجا

ولادیمیر ترزیجا 

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر
قدرت
شماره تماس : -
اتاق : -

پروفایل

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی