معماری کامپیوتر - وبسایت دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

معماری کامپیوتر معماری کامپیوتر

بخش معماری کامپیوتر  دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران  یکی از بهترین و شناخته‌ترین مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی کشور می‌باشد. این بخش دارای 14 عضو هیات علمی، 10 آزمایشگاه تحقیقاتی، 2 کارگاه و آزمایشگاه پروژه و 7 آزمایشگاه آموزشی است. تحقیقات بخش معماری کامپیوتر موضوعات متنوعی را در زمینه ابعاد مختلف طراحی و پیاده سازی سیستم‌های کامپیوتری شامل می‌شود که از آن جمله به عناوین زیر می‌توان اشاره نمود.

 

 • طراحی سیستم‌های تحمل پذیر اشکال
 • طراحی مدارات آسنکرون
 • درستی سنجی سخت افزار
 • طراحی سیستم‌های بیدرنگ و نهفته
 • شبکه میان ارتباطی بر تراشه
 • طراحی سیستم‌های نهفته چند هسته
 • طراحی و پیاده سازی سیستم‌های مدارات مجتمع پر تراکم
 • حساب کامپیوتری
 • پردازش موازی
 • شبکه کامپیوتری و ارتباطی (طراحی روتر و سوئیچ)
 • سیستم‌های توزیع شده
 • مدیریت دما و انرژی در سیستم‌های کامپیوتری
 • زمان‌بندی باتری و برداشتگرهای انرژی
 • سیستم‌های چند رسانه‌ای
 • طراحی مدارات توان پایین

 

روتر و سوئیچ طراحی شده در دانشکده

 

 

مدیر گروه مدیر گروه

استاد
شماره تماس : 4975
اتاق: 2-732
پست الکترونیکی: yazdani [AT] ut.ac.ir

آزمایشگاههای پژوهشی آزمایشگاههای پژوهشی

آزمایشگاه پردازش موازی و شبکه‌ای (مدرسی)
آزمایشگاه پروژه (ارسالی صالحی نسب)
آزمایشگاه پروژه (مدرسی)
الکترونیک دیجیتال (فروزنده)
پردازش چند رسانه ای (هاشمی)
سیستم های چند هسته ای و شبکه های روی تراشه (ارسالی صالحی نسب)
سیستم های چند هسته ای و شبکه های روی تراشه (صفری)
سیستم های چند هسته ای و شبکه های روی تراشه (مدرسی)
طراحی سطح سیستم مدارهای دیجیتال (فاطمی)
کارگاه کامپیوتر (محمدی)
محاسبات کارآیی بالا (صفری)
هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال (افضلی کوشا)
ادوات انرژی نانو ساختار (سنائی)
آزمایشگاه پروژه (فروزنده)
پردازش چند رسانه ای (هاشمی)
ریزپردازنده (فاطمی)
روتر و سوئیچ (یزدانی)
سیستم عامل (یزدانی)
طراحی سیستم های قابل اعتماد (محمدی)
طراحی مدارات مجتمع (جعفرآبادی آشتیانی)
کارگاه عمومی (مرادی)
کوانتوم کامپیوتینگ (فروزنده)
مدار مجتمع پیشرفته (معصومی)
مدار منطقی (نوابی شیرازی)
معماری کامپیوتر (صفری)
نانو سیستم های توان پایین سرعت بالا (افضلی کوشا)