وبگاه دروس وبگاه دروس

« بازگشت

آنتن 1

نام درس آنتن 1
کد درس 8101103
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز

مشخصات درس

نام درس

آنتن 1

شماره درس (واحد)

8101103 (3واحد)

نیمسال

دوم سال تحصیلی 93-92

زمان ارائه

شنبه ها و دوشنبه ها ساعت 9:00 تا 10:30

مکان

کلاس 4 ساختمان شماره 1 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

 

 

2)  مدرس

نام و نام خانوادگی

محمود شاه آبادی

دفتر

اتاق 716 ساختمان 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر

شماره تماس

4923

پست الکترونیکی

Shahabad@ut.ac.ir

ساعات رفع اشکال

دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 14:00 تا 16:00

 

 

3)  محتوای درس

شرح درس

این درس پس از تشریح فیزیک تشعشع امواج الکترومغناطیسی، ابزارهای ریاضی مورد نیاز برای تعیین میدان های الکترومغناطیسی تشعشع شده از آنتن های سیمی و روزنه ای را بدست می دهد.  در طی این درس دانشجویان با جنبه های مختلف تئوری و مهندسی آنتن ها آشنا می شوند و تعریف پارامترهای مشخصۀ مورد استفاده در مهندسی آنتن را خواهند آموخت.  همچنین مقدمه ای بر نظریۀ آرایه های آنتن ارائه خواهد شد.  هدف دیگر این درس تشریح اصول عملکرد و تعیین پارامترهای مشخصۀ آنتن های مورد استفاده در مهندسی نظیر آنتن های سیمی، آنتن های موج سیار، آنتن های مارپیچی، آنتن های تناوبی لگاریتمی و آنتن های روزنه ای است.

 

اهداف درس

دانشجویانی که این درس را با موفقیت پشت سر بگذارند قادر خواهند بود

1-     با مکانیزم تشعشع تعدادی از آنتن های پر کاربرد آشنا شوند،

2-    برای یک کاربرد مشخص آنتن یا آنتن های مناسب را انتخاب کنند،

3-    پارامترهای یک آنتن موجود را تفسیر کرده و قابل استفاده بودن آن برای یک سیستم مخابراتی یا اندازه گیری را تائید کنند،

4-    طراحی مقدماتی یک لینک رادیوئی را انجام دهند،

5-    آرایه های آنتن با ساختارهای دلخواه را تجزیه و تحلیل کنند،

6-     آنتن های با پهنای باند زیاد را آنالیز و طراحی کنند.

 

مراجع

[1]   C. A. Balanis, Antenna Theory, Analysis and Design. New York: John Wiley, 2005.

[2]   W. L. Stutzman and G. A. Thiele, Antenna Theory and Design. New York: John Wiley, 1998, ch. 1 to 7.

[3]   R. E. Collin, Antennas and Radiowave Propagation. McGraw-Hill, 1985.

[4]   R. S. Elliot, Antenna Theory and Design. IEEE Press, 2003.

 

 

 

4)  تکالیف و امتحانات

تکالیف

10 تکلیف

امتحان میان ترم

پنجشنبه 21 فرودین 1393 ساعت 9 صبح

امتحان پایان ترم

چهارشنبه 28 خرداد 1393 ساعت 2 بعد از ظهر

 

 

5)  ارزیابی

نمره دهی

20%

تکالیف

40%

امتحان میان ترم

40%

امتحان پایان ترم