وبگاه دروس وبگاه دروس

نمایش 21 - 40 از 640 نتیجه
از 32
نام درس کد درس واحد مقطع بخش اموزشی گروه درسی مدرس زمان ارائه درس تاریخ امتحان
مباحث ویژه در نرم افزار1 8101658 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 فتحیه فقیه خراسانی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (14:00 - 17:00)
مدارهای مجتمع خطی (CMOS) 8101850 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 02 امید شعاعی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/28 (08:00 - 11:00)
مدارهای مجتمع خطی (CMOS) 8101850 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 شاهین جعفرآبادی آشتیانی هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/28 (08:00 - 11:00)
بررسی حالات گذرا در سیستمهای قدرت 8101108 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 حسین محسنی هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/28 (08:00 - 11:00)
آنتن 1 8101103 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 لیلا یوسفی هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/24 (08:00 - 11:15)
هوش مصنوعی 8101397 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 هادی مرادی هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/02 (08:00 - 11:15)
آزمایشگاه تجهیزات پزشکی 8101986 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 غلامعلی حسین زاده دهکردی هرهفته چهار شنبه (13:00 - 15:30) نامشخص
مخابرات سلولی 8101451 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 وحید شاه منصوری هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/26 (14:00 - 17:00)
تئوری کدینگ 8101172 3 کارشناسی ارشد هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 مریم صباغیان هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/28 (08:00 - 11:00)
مدارهای مخابراتی 8101366 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 محمود کمره ای هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/05 (08:00 - 11:15)
مخابرات 2 8101355 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 امیر مسعود ربیعی هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/30 (14:00 - 17:00)
طراحی و ساخت کامپایلر 8101420 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 فاطمه قاسمی اصفهانی هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:30) 1396/11/05 (08:00 - 11:15)
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال 8101536 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 02 مصطفی ارسالی صالحی نسب هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/25 (08:00 - 11:15)
طراحی کامپیوتری سیستم های دیجیتال 8101536 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 مهدی مدرسی هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/25 (08:00 - 11:15)
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 سعید صفری هرهفته سه شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 03 سعید صفری هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:30) نامشخص
آزمایشگاه معماری کامپیوتر 8101469 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 02 سعید صفری هرهفته چهار شنبه (13:00 - 16:00) نامشخص
معماری کامپیوتر 8101423 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 سعید صفری هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/23 (14:00 - 17:00)
مبانی امنیت شبکه های کامپیوتری 8101991 3 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 01 بهنام بهرک هرهفته شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30) 1396/10/30 (14:00 - 17:00)
آزمایشگاه شبکه های کامپیوتری 8101721 1 کارشناسی هوش ماشین و رباتیکMachine Intelligence and Robotics 02 احمد خونساری هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:30) نامشخص
نمایش 21 - 40 از 640 نتیجه
از 32