وبگاه دروس وبگاه دروس

« بازگشت

اتوماسیون دیسپاچینگ وSCADA درسیستمهای قدرت

نام درس اتوماسیون دیسپاچینگ وSCADA درسیستمهای قدرت
کد درس 8101687
تعداد واحد 3
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز