الکترونیک الکترونیک

گرایش الکترونیک یک مجموعه رو به رشد می­باشد که در دو راستای تدریس و تحقیق برنامه­ های مفصلی دارد. به طور کلی این گرایش از دو زیر گرایش مدار و سیستم و زیرگرایش افزاره و نانو تشکیل شده است. زمینه‌های تحقیقاتی ارائه شده در زیر بخشی از تحقیقات مفصلی است که در این گرایش در جریان می‌باشد.

 • مدارات مجتمع توان پایین
 • سامانه‌های فرکانس بالا
 • طراحی مدارات مجتمع
 • طراحی و شبیه سازی افزاره
 • مدارات و سیستم‌های فرکانس رادیویی
 • هوش سیلیکانی
 • مدارات پیشرفته برای مخابرات داده
 • سیستم‌های مجتمع بیو
 • نانوسیستم های توان پایین و با بهره ­وری بالا
 • سلول‌های خورشیدی و لایه نازک
 • نانوالکترونیک
 • ادوات نانو بیو-الکترونیک
 • طراحی و ساخت سامانه‌های ریز ماشینکاری
 • ادوات انرژی نانوساختار
 • بلور فوتونی و ادوات مخابراتی
 • اتصالات میانی در مدارات و سیستم‌های مجتمع نانو
 • انتقال کوانتمی
 • محاسبات کوانتمی

مدیر گروه مدیر گروه

استاد
شماره تماس : 82084331
اتاق: 1-116
پست الکترونیکی

آزمایشگاههای پژوهشی آزمایشگاههای پژوهشی

ادوات نانو بیو الکترونیک (مهاجرزاده)
ادوات نانو بیو الکترونیک (عبدالاحد)
آزمایشگاه پروژه (ارسالی صالحی نسب)
آزمایشگاه پروژه (مدرسی)
آزمایشگاه سامانه های ریز و بسیار ریز (فتحی پور)
سیستمهای مجتمع زیستی (شعاعی)
طیف نگاری مادون قرمز نزدیک (ستاره دان)
فوتوولتایک (پایلوت) (اصل سلیمانی)
لایه نازک (اصل سلیمانی)
مدارهای مخابراتی (کمره ای)
نانو الکترونیک محاسباتی (پور فتح)
نوسانات فرآیند در سیستم های دیجیتال (افضلی کوشا)
هوش سیلیکونی و پردازش مجتمع سیگنال (افضلی کوشا)
ادوات انرژی نانو ساختار (سنائی)
آزمایشگاه پروژه (فروزنده)
الکترونیک 1 (رمضانی تبار)
الکترونیک 2 (کلاه دوز اصفهانی)
الکترونیک 3 (شیخائی)
الکترونیک قدرت و محرکه های الکتریکی (فرهنگی)
تراهرتز فوتو الکترونیک (نشاط)
شبیه سازی و مدل سازی افزاره های نیمه هادی (فتحی پور)
مدارات و سیستمهای پیشرفته مخابرات داده (شیخائی)
مدارها و سیستم های فرکانس بالا و تست (معصومی)
نانو الکترونیک (مهاجرزاده)
نانو سیستم های توان پایین سرعت بالا (افضلی کوشا)