دکتر جلیل راشد محصل – رییس کمیته برگزاری
دکتر فتانه تقی یاره – دبیر کمیته برگزاری و روابط بین‌الملل
دکتر شاهرخ فرهنگی، دکتر بابک نجار اعرابی – کمیته دعوت
دکتر فرشاد لاهوتی – امور مالی
دکتر محمود شاه آبادی، دکتر کمال‌الدین ستاره‌دان – یادمانها
دکتر سید مهدی فخرایی - میزبان مراسم
دکتر رامتین خسروی - فناوری اطلاعات
آقای محمدرضا تقی دخت – روابط عمومی
آقای محمد علییاری – پشتیبانی
خانم‌ها بیابانی و باقری – امور اداری

به‌روز شده در تاریخ ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۲