برای ثبت یادبود و خاطره درباره دکتر حسین محسنی اینجا را کلیک کنید

Click here for sumbit your memory or message about Dr Hossein Mohseni (in English)

 

 

كميته ها:

 

واحد دبيرخانه مراسم :

خانم ها زهرا بيابانی، پرستو بهادرانی،مهناز عدل پور و آقايان امین منصوری، فرشاد فروغی، مهدي جالو، روزبه بی غم