برای ثبت یادبود و خاطره درباره دکتر حسین محسنی اینجا را کلیک کنید

Click here for sumbit your memory or message about Dr Hossein Mohseni (in English)

 

 

موسسه پژوهشي فشارقوی الکتريکي پرديس دانشکده های فني دانشگاه تهران

 

شامل:

 

اهداف:

  • تربیت نیروی خلاق، ماهر و کارآفرین برای کشور
  • تربیت مهندس به جای تربیت مدرس
  • تولید کار برای داخل به جای تولید علم برای خارج
  • تولید ثروت برای داخل به جای هزینه نمودن آن برای چاپ مقاله در خارج
  • نگارش و چاپ مقاله برای نمایش توانایی های فناوری و عملی کشور
  • شرکت در کنفرانس های معتبر داخل و خارج برای جذب علم و فناوری و ایجاد ارتباط علمی
  • انجام خدمات پژوهشي مورد نياز صنايع کشور
  •