برای ثبت یادبود و خاطره درباره پرفسور مسعود سلطانی اینجا را کلیک کنید

تألیفات:

 

دستگاه‌های اندازه‏ گیرى

16 بار تجديد چاپ

 

 

 

توليد الكتریسیته و بهره‏ بردارى 18 بار تجديد چاپ
محاسبات اتصال كوتاه در شبكه 5 بار تجديد چاپ
رله و حفاظت سیستم ها 17 بار تجديد چاپ
 تجهیزات نیروگاه 10 بار تجديد چاپ
تأسیسات الكتريكی 5 بار تجديد چاپ
طرح و محاسبه موتور آسنكرون جلد اول  
طرح و محاسبه موتور آسنكرون جلد دوم  
الکتروتکنیک  
راهنمای آزمایشگاه فن فشار قوی