برای ثبت یادبود و خاطره درباره پرفسور مسعود سلطانی اینجا را کلیک کنید

فهرست افتخارات و لوح های اهدايی

 

 

لوح موضوع اهدا کننده
احراز رتبه اول در زمینه تالیف کتاب معاونت وزارت نیرو
احراز رتبه سوم در زمینه تالیف کتاب معاونت وزارت نیرو
همایش گرامی داشت مولفان و مترجمان

ریاست دانشگاه تهران

و

ریاست موسسه انتشارات و چاپ

استاد ممتاز ریاست جمهوری
لوح پژوهش وزارت نیرو
تقدیر از خدمات استاد ریاست دانشکده فنی
لوح قدردانی کانون فارغ التحصیلان
لوح قدردانی دانشجویان ورودی سال 62