برای ثبت یادبود و خاطره درباره پرفسور مسعود سلطانی اینجا را کلیک کنید

پروفسور مسعود سلطانی، در شانزدهم آذرماه سال هزار و سیصد و سی‌ونه  به‌عنوان دانشیار رسمی برق دانشکده فنی منصوب شد و آنگاه در سی‌ام آبان هزار و سیصد و چهل‌وپنج، عنوان استاد تمام‌وقت رشته‌ی برق جریان قوی را دریافت کرد و تا یازدهم  فروردین هزار و سیصد و هفتاد و پنج که به اصرار خود بازنشسته شد، در گروه مهندسی برق و کامپیوتر دانشکده فنی اشتغال داشت.

 

 وی در طول دوران خدمت خویش، به پیشنهاد ریاست دانشگاه تهران و موافقت وزارت علوم، به اداره‌ی دانشکده فنی تبریز، دو دوره معاونت آموزشی دانشکده فنی به سال‌های 1346 و 1350 و نمایندگی دانشکده فنی در شورای دانشگاه تهران در سال 1351 پرداخت.