اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

پروفایل

  • کمیته آموزش المپیاد بین المللی کامپیوتر ، رئیس کمیته آموزش المپیاد بین‌المللی کامپیوتر 2017 1395←1396

تحصیلات / تحصیلات تکمیلی

فعالیت های علمی