قابل توجه دستياران آموزشی

 

دانشجويانيکه...

کارگاه آموزشی ویژه دستیاران آموزشی

 

زمان: دوشنبه 2 اسفند ساعت 15:30 الی 18:...

بسمه تعالی

...

دانشجویان ورودی 93 مهندسی برق طبق چارت مندرج در سایت دانشکده مربوط به ورودی 88 و بعد از آن واحدگیری نموده و فارغ التحصیل خواهند شد...

به اطلاع کلیه دانشجویان و اساتید محترم می‌رساند به منظور پاره‌ای تغییرات،سامانه مدیریت دروس (CECM)...

سخنرانی دکتر نور شاکر، محقق پسادکتری و استادیار دانشگاه آلبورگ کوپنهاگن ...

بسمه تعالی

 

با توجه به اینکه تعدادی از دانشجویان به علل مختلف موفق به ثبت...

کتاب جناب آقای دکتر کاوه نیایش عضو گروه مهندسی قدرت دانشکده برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با عنوان...

 

بنیاد رنو، با همکاری دانشکده فنی دانشگاه تهران، تعدادی بورس...

زمان درس الکترونيک 1 کد (02) روز شنبه و دوشنبه ساعت 16 الی 17:30 می باشد.