پيرو جلسه هماهنگي امور مربوط به دانشجويان مشمول خدمت نظام وظيفه، به پيوست 2 برگ بروشور مستند آموزشي قوانين و...

 افراد ذيل (دانشجويان دكترايي كه  تا 13 مهرماه  دفاع پروپزال نموده اند)  هرچه سريعتر درخواست آموزشي دفاع پروپزال در ترم هفتم را تكميل...

مرکز آموزش و توسعه فرهنگی دانشگاه تهران،از زیر مجموعه‌های اداره کل فرهنگی و اجتماعی ...

در خصوص ...

كليه دانشجويان مقطع دكتراي مشمول آزمون جامع آبان نود و پنج لطفا فايل...

دانشجویانی که متقاضی دستیار آموزشی می باشند و تاکنون در کارگاه آموزشی شرکت ننموده اند، در اسرع وقت جهت ثبت نام به آموزش دانشکده مراجعه نمایند.

دانشجویان محترم دکترای برق و کامپیوتر جهت دریافت برنامه آزمون جامع ترم جاری...

دانشجويانيکه موافقت شفاهی اساتيد دروس یا آزمايشگاه را برای دستيار آموزشی نيمسال 1-96-95 کسب نموده اند، در اسرع وقت با توجه به رعايت شرايط...

نظر به نقش ماندگار جناب آقای دکتر حسین محسنی در انجام پژوهش های کاربردی و تثبیت و ارتقاء...

دانشجوياني كه تمايل به تمديد سنوات ترم ششم را دارند حتما تا پايان آبان ماه 95 نسبت به تحويل فرم تمديد سنوات با تائيد استاد راهنما به دفتر تحصيلات...