تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۲ - ۰۹:۱۴

اسامی رتبه های اول تا سوم فارغ التحصیلان و رتبه های اول تا سوم دانشجویان ممتاز سال تحصیلی 95-94 در برد شماره 2 آموزش دانشکده مهندسی برق و کامپيوتر درج شده است. دانشجویان تا 95/10/20 مهلت دارند نظرات خود را به آموزش دانشکده و پردیس فنی اعلام نمایند. پس از تاریخ فوق درخواستی پذیرفته نمی شود.