تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۱۳ - ۱۵:۲۵

بدينوسيله به اطلاع دانشجويان گرامي مي رساند كه زمان تعيين شده جهت انجام ارزشيابي الكترونيكي دروس در نيمسال اول 96-95 از روز دوشنبه مورخ 13/10/95 لغايت جمعه 17/10/95 تمدید شد. دانشجويان محترم چنانچه تاکنون موفق به انجام ارزشیابی نشده اند، لازم است در بازه زماني تعيين شده با ورود به سيستم جامع آموزش نسبت به انجام ارزشيابي و اطمينان از تأييد آن اقدام نمايند. بديهي است كه ارزشيابي بايد براي كليه دروس انجام شود. در صورت عدم انجام ارزشیابی، امکان انتخاب واحد و همچنين رویت نمرات برای دانشجویان وجود نخواهد داشت.

 

آموزش دانشکده مهندسي برق و كامپيوتر