تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۱/۲۸ - ۱۵:۲۴

دانشگاه تهران در اجراي سياست‌هاي هدايت حمايت از دانشجويان برتر و ارائه تسهيلات به آنان براي ورود به دوره كارشناسي ارشد با استناد به آيين نامه شوراي هدايت استعداد درخشان وزارت علوم, تحقيقات و فناوري و مصوبات شوراي آموزشي دانشگاه، براي سال تحصيلي ۹۷-۹۶ از دانشجويان نيمسال آخر دوره كارشناسي كه داراي رتبه‌هاي يك تا سه ازدانشگاه هاي سطح يك مي‌باشند، در كليه رشته‌هايي كه از طريق آزمون سراسري پذيرش دانشجو دارند در صورت داشتن ظرفيت خالي به صورت مازاد برظرفيت و با رعايت كامل مقررات و موافقت گروه مربوطه دانشجو مي‌پذيرد.

شايان ذكر است ارائه فرم گواهي معدل ممهور به مهر و امضا دانشگاه ذيربط الزامي بوده و توسط داوطلب به همراه ساير مدارك مورد نياز در سامانه جامع آموزش دانشگاه تهران بارگزاري گردد. لازم به ذكر است متقاضيان مي بايست به منظور مشاهده شرايط پذيرش، به سايت معاونت آموزشي دانشگاه تهران (academics.ut.ac.ir) مراجعه و در صورت داشتن شرايط لازم، حداكثر تا تاريخ ۹۶/۱/۳۱ نسبت به ارائه درخواست خود در سامانه اقدام نمايند. مجدداً تاكيد مي‌گردد پذيرش اوليه دانشجو از دانشگاه‌هاي فوق الذكر در هر يك از رشته‌ها منوط به داشتن ظرفيت خالي و موافقت گروه ذيربط و موافقت پرديس / دانشكده مربوطه خواهد بود.

 

 

يادآوري مي‌گردد درخواست‌ها پس از تاريخ تعيين شده قابل بررسي نبوده وبه آنها ترتيب اثر داده نخواهد شد.

 

 

مدارک مورد نیاز:

فرم_گواهي_معدل

فرم_تقاضا

شيوه_نامه_پذيرش_سال 96_براي_ده دانشگاه_برتر

 

 

 

جهت كسب اطلاعات تكميلي به وبگاه معاونت آموزشي دانشگاه تهران به نشاني  http://academics.ut.ac.irمراجعه گردد.