فارغ التحصیلان دکتری فارغ التحصیلان دکتری

« بازگشت

مهدیه گراییلوتنها

مهدیه گراییلوتنها

مهدیه گراییلوتنها

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1390
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل