فارغ التحصیلان دکتری فارغ التحصیلان دکتری

« بازگشت

سیدعلی حسینی

سیدعلی حسینی

سیدعلی حسینی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1391
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل