فارغ التحصیلان دکتری فارغ التحصیلان دکتری

« بازگشت

محمدرضا مزیدی شرف ابادی

محمدرضا مزیدی شرف ابادی

محمدرضا مزیدی شرف ابادی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1391
وضعیت تحصیلی: فارغ التحصیل