دانشجویان دکتری دانشجویان دکتری

نمایش 51 - 100 از 341 نتیجه
از 7
رضا بخردیان

رضا بخردیان

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1394
وحید بدری

وحید بدری

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1392
آرش برومند

آرش برومند

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات ( سیستم)
سال ورود: 1394
پریسا بزمی

پریسا بزمی

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1395
محمد بشیرپور

محمد بشیرپور

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1392
جواد بصیری

جواد بصیری

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1390
عباس بی نیاز

عباس بی نیاز

بخش آموزشی: مهندسی پزشکی
گرایش: مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1394
محمد بهارلو

محمد بهارلو

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1392
سیف اله بهرامی

سیف اله بهرامی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1394
حمید بهرامی

حمید بهرامی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1392
وحید پاشازاده

وحید پاشازاده

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1392
مسعود پاشایی فر

مسعود پاشایی فر

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1393
فرهاد پاکدامن

فرهاد پاکدامن

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1392
مونا پدرام

مونا پدرام

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1394
محمدعلی پیمانی

محمدعلی پیمانی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1390
وحید پناهی

وحید پناهی

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1393
سعیده پهلوان

سعیده پهلوان

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1395
مهسا پورنیا

مهسا پورنیا

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1392
محمد امین تاج الدینی سروستانی

محمد امین تاج الدینی سروستانی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1393
بنیامین تختایی

بنیامین تختایی

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1392
مرتضی تدبیری نوش ابادی

مرتضی تدبیری نوش ابادی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1395
عباس ترکمانی

عباس ترکمانی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1395
نسرین تقی زاده

نسرین تقی زاده

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1392
سعید تیمورزاده

سعید تیمورزاده

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1393
عطاالله جدیری شیخ زاده

عطاالله جدیری شیخ زاده

بخش آموزشی: مهندسی پزشکی
گرایش: مهندسی پزشکی - بیوالکتریک
سال ورود: 1394
بعثت جعفریان

بعثت جعفریان

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1392
صادق جلالی ورنامخواستی

صادق جلالی ورنامخواستی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1391
مجتبی جهانگیری

مجتبی جهانگیری

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق ‌- الکترونیک‌
سال ورود: 1395
الهام جوادی

الهام جوادی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1391
بهزاد چیت ساز

بهزاد چیت ساز

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1392
امیر چکینی

امیر چکینی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1391
امیرعلی حاتم خانی

امیرعلی حاتم خانی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1394
محمدجواد حاجی احمدی

محمدجواد حاجی احمدی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1395
علی حاجیان

علی حاجیان

بخش آموزشی: سیستم های دیجیتال
گرایش: مهندسی برق - سیستم های دیجیتال
سال ورود: 1391
هاله حاج عیسی

هاله حاج عیسی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1394
هادی حیدرزاده فرخانی

هادی حیدرزاده فرخانی

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1393
علی حسنی

علی حسنی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1391
محمد حسینی

محمد حسینی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1393
حسین حسینی

حسین حسینی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1391
کوثر حق شناس

کوثر حق شناس

بخش آموزشی: معماری کامپیوتر
گرایش: مهندسی کامپیوتر - معماری کامپیوتر
سال ورود: 1393
مهدیه حکیمی

مهدیه حکیمی

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - افزاره و نیمه هادی
سال ورود: 1395
مریم سادات خاتمی

مریم سادات خاتمی

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق - مخابرات (میدان)
سال ورود: 1394
مجتبی خاقانی میلانی

مجتبی خاقانی میلانی

بخش آموزشی: فناوری اطلاعات
گرایش: مهندسی‌ کامپیوتر - فناوری اطلاعات
سال ورود: 1391
احسان خامس پناه

احسان خامس پناه

بخش آموزشی: نرم افزار
گرایش: مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
سال ورود: 1389
مرضیه خسروی

مرضیه خسروی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1392
محمد خلیل

محمد خلیل

بخش آموزشی: مخابرات
گرایش: مهندسی برق ‌- مخابرات‌
سال ورود: 1391
محمد خلیل زاده

محمد خلیل زاده

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1394
محمد خوش اخلاق

محمد خوش اخلاق

بخش آموزشی: الکترونیک
گرایش: مهندسی برق - الکترونیک - مدار و سیستم
سال ورود: 1391
لادن خوشنویسان

لادن خوشنویسان

بخش آموزشی: کنترل
گرایش: مهندسی برق ‌- کنترل‌
سال ورود: 1390
میلاد یدالهی

میلاد یدالهی

بخش آموزشی: قدرت
گرایش: مهندسی برق - قدرت
سال ورود: 1391
نمایش 51 - 100 از 341 نتیجه
از 7