قدرت - دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران

قدرت قدرت

گروه مهندسی برق قدرت دانشگاه تهران یکی از پیشتازان پژوهش و آموزش در سطح بین‌المللی است. در این گروه مهندسان در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری جهت فعالیت در صنعت برق و انرژی الکتریکی از تولید، انتقال تا مصرف آموزش داده می‌شوند. بعضی از فعالیت‌های پژوهشی جاری این گروه به شرح زیر است:

 • اتوماسیون پست‌های فشار قوی و شبکه توزیع
 • الکترونیک قدرت
 • انرژی‌های تجدید پذیر
 • برنامه ریزی و بهره برداری شبکه‌های قدرت
 • پایداری و دینامیک شبکه‌های قدرت
 • تبدیل انرژی خورشیدی و بادی
 • حفاظت پیشرفته سیستم قدرت
 • خودروی برقی
 • درایو ماشین‌های الکتریکی و عیب یابی آن‌ها
 • سیستم‌های انتقال قدرت انعطاف پذیر
 • شبکه‌های هوشمند و ریز شبکه
 • طراحی و بهینه سازی ماشین‌های الکتریکی
 • عایق‌های الکتریکی
 • فن آوری قطع جریان‌های بالا
 • قابلیت اطمینان و امنیت شبکه‌های قدرت
 • مدل سخت افزاری سیستم قدرت
 • ماشین‌های الکتریکی خطی
 • مبدل‌های چند سطحی
 • مهندسی توان پالسی
 • مهندسی فشار قوی
 • پایش، حفاظت و کنترل گسترده سیستم قدرت
 • تحلیل حوادث شبکه برق

مدیر گروه مدیر گروه

استادیار
شماره تماس : 61119747
اتاق: 2 - 319
پست الکترونیکی

اعضای هیئت علمی وابسته اعضای هیئت علمی وابسته

آزمایشگاههای پژوهشی آزمایشگاههای پژوهشی

آزمایشگاه جریان قوی الکتریکی (محسنی)
آزمایشگاه مبانی ماشین های الکتریکی و الکترومغناطیس (محسنی)
بررسی سیستم های قدرت (افشار نیا)
رله و حفاظت (صنایع پسند)
مدل شبکه های قدرت (داورپناه)
مقره های پلیمری (محسنی)
آزمایشگاه الکترونیک قدرت و سیستم های انرژی (ایمان عینی)
آزمایشگاه پژوهشی سیستم و ماشین (لسانی)
الکترونیک صنعتی (فرهنگی)
انتقال توان بدون تماس و بی‌سیم (واعظ زاده)
انرژی و الکترونیک خودرو (برقی، هیبریدی و خورشیدی) (آسایی)
بررسی سیستم های قدرت (افشار نیا)
تحلیل حوادث شبکه برق (داورپناه)
حفاظت دیجیتال (صنایع پسند)
روشنایی فنی (شایگانی اکمل)
روشنایی فنی (شایگانی اکمل)
سیستم های حرکت پیشرفته (واعظ زاده)
طراحی و مدل سازی ماشین های الکتریکی استاتیک و دینامیک (روش های عددی) (فیض)
فشارقوی الکتریکی (شایگانی اکمل)
فشارقوی الکتریکی (شایگانی اکمل)
کاربردهای انرژی فتوولتائیک (فرهنگی)
کارگاه برق (آسایی)
ماشین 1 و 2 (لسانی)
مبانی مهندسی برق (واعظ زاده)
مدار و اندازه گیری 1 و 2 (ایمان عینی)
مدل شبکه های قدرت (محسنی)
مرکز تحقیقاتی ماشین های الکتریکی (فیض)
مطالعات برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های قدرت (منصف)