فهرست دفاعیه های ارشد و دکتریعنوان ارائه دهنده استاد راهنما استاد مشاور زمان و مکان ارائه گروه مرتبط
مانيتور كردن الكتريكي سلولهاي سالم و سرطاني epithelial بوسيله سنسور امپدانس الكتريكي بر پايه نانو وايرهاي سيليكوني حامد عبيري دکتر عبدالاحد دوشنبه 1394/09/09
ساعت 17-19
اتاق 801
الکترونیک
برنامه ريزي توسعه شبكه انتقال با مدل سازي اثرات تعمير و نگهداری خطوط و قابليت اطمينان سيستم انتقال
میثم مهدوي
مقطع دکتری
دکتر منصف شنبه 1394/08/30
ساعت 16-19
ساختمان جديد اتاق 814
قدرت
آشکارسازی رويدادها در ويديو مسابقات فوتبال با استفاده از کنترل توجه
محمد حسين سیگاری
مقطع دکتری
دکتر سلطانيان زاده شنبه 1394/08/30
ساعت 10-13
801
هوش ماشین و رباتیک
تحليل سيگنالهاي مغزي ثبت شده هنگام مشاهده ي اجسام واقعي مجازي آيدين رجب زاده دکتر اربابی چهار شنبه 1394/08/27
ساعت 18-20
اتاق جلسات
مهندسی پزشکی
بررسي اقتصادي و فني قابليت اطمينان ترانسفورماتور در ساختارهاي موازي و آماده به كار ادريس مظفري
دکتر شايگان اکمل
دکتر محسنی
سه شنبه 1394/08/26
ساعت 17-19
ساختمان فشار قوي
قدرت
کنترل ساختار شبکه با استفاده از نظريه بازيها و مفاهيم شبکه هاي اجتماعي حامد خانميرزا دکتر يزداني چهار شنبه 1394/07/29
ساعت 12-15
801
نرم افزار
بهبود عملكرد حفاظت پشتيبان خطوط انتقال با استفاده از اطلاعات گسترده محمدسهند پرنياني دکتر صنايع پسند شنبه 1394/07/18
ساعت 16-18
801
قدرت
تحليل تصاوير تشديد مغناطيسي تانسور انتشار براي تعيين كانون حملات در افراد مبتلا به صرع عليرضا بطلاني اصفهاني دکتر سلطانيان زاده دوشنبه 1394/07/13
ساعت 17:30-19
801
مهندسی پزشکی
مدل رفتاري خرده فروش اگرگيتور انرژي الكتريكي در محيط جديد بازار برق ميراحسان سيدي دکتر لساني يکشنبه 1394/07/12
ساعت 13:30-15:30
اتاق جلسات
قدرت
اقدامات پيشگيرانه جهت رفع مشكلات امنيتي در سيستم هاي قدرت با استفاده از پخش بار بهينه تصادفي سعيد محمدي
دکتر قاسمي
دکتر امینی فر
شنبه 1394/07/11
ساعت 13-15
801
قدرت