فهرست دفاعیه های ارشد و دکتریعنوان ارائه دهنده استاد راهنما استاد مشاور زمان و مکان ارائه گروه مرتبط
ذخيره سازي انرژي آگاه در مراكز داده نويد فرهادي دكتر احمد خونساري يکشنبه 1393/02/28
ساعت 17
اتاق شورا
نرم افزار
ارائه رویکردی مناسب برای ایجاد نقشه دانشی غنی برای یک سازمان پژوهشی به عنوان ابزار پشتیبانی تصمیم ریزان مرادی دکتر مریم میریان دکتر آزاده شاکری دوشنبه 1393/02/08
ساعت 10
اتاق شورا
هوش ماشین و رباتیک
مشارکت مزارع بادی در تأمین توان راکتیو میثم محسنی دکتر احمد افشار نیا يکشنبه 1393/02/07
ساعت 14
اتاق جلسات
قدرت
دفاعیه مقطع دکتری- ساخت ترانزيستورهاي اثرميدانی گیت مهندسی شده با نانوساختارهاي سيليکوني به عنوان حسگرDNA محمدرضا حاج ميرزا حيدرعلي دکترمهاجرزاده شنبه 1393/01/07
ساعت 15:30-18:30
اتاق 803
الکترونیک
تشخيص اختلال شخصيت مرزي با استفاده از سيگنال ها ي مغزي //
ساعت
باز شناخت چهره توسط پردازش تصاوير حرارتي //
ساعت
بررسي روش هاي دسترسي چندگانه برمبناي SC-FDMA //
ساعت
باز يابي تصاوير سي تي اسكن مخروطي ضايعه هاي درون استخواني دندان با استفاده از مدل سازي آماري //
ساعت
تست //
ساعت
فناوری اطلاعات