فیلمهای اموزشی دوره های قبل: فیلمهای اموزشی دوره های قبل:


 ارائه موفق و تاثیر گذار در روز پروژه (دکتر صیاد)

https://www.aparat.com/v/1BbIq

ارائه موفق و تاثیرگذار در روز پروژه
اصول ارائه پوستری موفق و تاثیرگذار در روز پروژه برای دانشجویان کارشناسی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران
 
ارائه پوستری بایدها و نبایدها (دکتر یوسفی)

https://www.aparat.com/v/YKlbF

دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، سازوکاری برای تعریف، انجام و ارزیابی مناسب­ تر پروژه­ های کارشناسی به همراه ایجاد فرصت برای دیده شدن دستاوردهای دانشجویان توسط جامعه، سرمایه ­گذاران، کارآفرینان و صنایع تدارک دیده است. بر اساس این برنامه، در هر ترم، دانشجویان کارشناسی دفاع شفاهی از پروژه لیسانس خود را در قالب ارایه پوستر برای داوران در "روز پروژه" انجام می دهند.

مستند سازی در پروژه کارشناسی (دکتر تقی یاره)

 https://www.aparat.com/v/XKvAQ

 

https://www.aparat.com/v/hxOL0

 
اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

"گزارش پایانی پروژه"

همانگونه که در کارگاه آموزشی توضیح داده شد گزارش پایانی پروژه کارشناسی باید در قالب معرفی شده ارایه شود. فایل قالب گزارش پایانی تحت عنوان "قالب گزارش پایانی پروژه کارشناسی" در سایت دانشکده موجود و قابل دانلود است. 

بخش آموزشی: دوره های کارشناسی: فرمها: قالب گزارش پایانی پروژه کارشناسی

***************************************************************************************************************************

"گواهی شرکت در روز پروژه"

 همانگونه که در کارگاه آموزشی توضیح داده شد دانشجویانی که قصد شرکت در روز پروژه بهمن 97 را دارند، بایستی فرم گواهی شرکت در روز پروژه (فایل اکسل) را پر کرده  و پس از امضا خود و استاد راهنما تا تاریخ 97/10/26 در CECM بارگذاری نمایند. فرم گواهی شرکت در روز پروژه در سایت دانشکده موجود و قابل دانلود است. 

بخش آموزشی: دوره های کارشناسی: فرمها: فرم گواهی شرکت در روز پروژه

***************************************************************************************************************************
 

"جلسه توجیهی و کارگاه آموزشی"

"برگزاری پنجمین دوره روز پروژه" 

قابل توجه دانشجویان کارشناسی که در ترم جاری دفاع خواهند کرد،پنجمین دوره برنامه روز پروژه در روز چهارشنبه 17ام بهمن ماه برگزار خواهد شد،جدول زمانبندی این دوره به شرح زیر می‌باشد.