فهرست مطالب فهرست مطالب

 

 

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

اولین کارگاه آموزشی روز پروژه از ساعت 15:30 تا 17 با حضور جناب آقای دکتر راشد و دکتر داورپناه و حدود 35 نفر از دانشجویان در محل آمفی تئاتر دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر برگزار شد.