عناوین برگزیده پروژه‌ها عناوین برگزیده پروژه‌ها

پس از برگزاری سومین دوره پروژه‌های کارشناسی (روز پروژه) و انتخاب عناوین برگزیده پروژه‌ها از سوی دانشکده و همچنین بخش صنعت اعلام خواهد شد.