راهنمای تلفن اعضای هیئت علمی راهنمای تلفن اعضای هیئت علمی

نام نام خانوادگی شماره تماس
بهزاد آسایی 61114936
رضا آقایی‌زاده ظروفی 61114302
محمدعلی اخایی 61119746
مصطفی ارسالی صالحی نسب 61114997
مسعود اسدپور 61114951
ابراهیم اصل سلیمانی 61114331
سعید افشارنیا 61114179
علی افضلی کوشا 61114920
علی الفت 61114338
فرخ امینی فر 88011247
حسین ایمان عینی 61114962
فریبا بهرامی 61114924
فتانه تقی یاره 61114181
پرویز جبه‌دار مارالانی 61114319
شاهین جعفرآبادی آشتیانی 61114952
غلام علی حسین زاده 61114178
رشاد حسینی 61119799
رامتین خسروی 61114918
احمد خونساری 61114333
مجتبی دهملائیان 61119716
جلیل آقا راشد محصل 61114208
امیرمسعود ربیعی 61114156
فرزاد رجایی سلماسی 61119735
حیدر رمضانی تبار 61114321
مسعود رهگذر 61114910
سید کمال الدین ستاره دان 61114177
حمید سلطانیان زاده 61114909
زینب سنائی 61119750
وحید شاه منصوری  82089767
محمود شاه‌آبادی 61114923
آزاده شاکری 61119722
امیرعباس شایگانی اکمل 61114372
امید شعاعی 61119762
صمد شیخائی 61114963
صدف صالح کلیبر 82084906
مریم صباغیان 61119725
سعید صفری 61114902
مجید صنایع‌پسند 61114225
مهدی طالع ماسوله 61118413
علی اعظم عباسفر 61114932
تورج عباسیان نجف آبادی 61119721
محمد عبدالاحد 61114307
بیژن علیزاده 61119748
امید فاطمی 61114921
مرتضی فتحی پور 61114329
سید مهدی فخرایی 61114340
رضا فرجی دانا 61114206
شاهرخ فرهنگی 61114176
بهجت فروزنده 61114301
جواد فیض 61114223
هشام فیلی 61119717
فاطمه قاسمی 61114995
محمد قنبری 61119773
فرشاد لاهوتی 61114314
حمید لسانی 61114364
حسین محسنی 61114371
مرتضی محققی 09193114033
محمود محمدطاهری 61114915
کریم محمدپوراقدم 61114999
سیامک محمدی 61114935
مهدی مدرسی 61119756
هادی مرادی 61114960
بهزاد مشیری 61114342
ناصر معصومی 82084356
حسن منصف 61114913
سید شمس الدین مهاجرزاده 61114905
سعید نادراصفهانی 61114316
محمدتقی نبوی رضوی 61114978
بابک نجار اعرابی 61114914
محمد نشاط 61119795
زین العابدین نوابی 61114311
کاوه نیایش 61114373
مجید نیلی احمدآبادی 61114221
محمود رضا هاشمی 61114310
صادق واعظ‌ زاده 61114916
مهدی پورفتح 61114982
مهدی کارگهی 82084309
حامد کبریائی 61114353
محمدرضا کلاهدوز اصفهانی 61119749
احمد کلهر 61119780
مهدی کمال 82084212
محمود کمره ای 61114354
ناصر یزدانی 61114975
محمدجواد یزدان‌پناه  82084925
لیلا یوسفی 61119796