کمیته برگزاری کمیته برگزاری

  • مسئول سایت: مهناز عدل پور
  • مسئول روابط عمومی و تبلیغات: فرشاد فروغی
  • دفتر انتقال فناوری: مینا محمدخانی
  • مدیر امور عمومی: پرستو بهادرانی
  • دفتر آموزش تحصیلات تکمیلی:هنگامه دستمالچی،سمیه کوثری،نادر سرداری
  • همکاران امور اجرایی دانشکده:مهدی جالو،روزبه بی‌غم،سراج سیاوش،رضا بیگلری

و با تشکر از جناب آقای محمد علییاری و سرکار خانم زهرا بیابانی

امور اجرایی این رویداد با همیاری انجمن‌های دانشجویی دانشکده انجام شد: