بازدید از کارخانه مادیران بازدید از کارخانه مادیران

در راستای آشنایی با محصولات شرکت صنایع ماشین‌های اداری ایران (مادیران) و روند کاری این شرکت، گروهی از اساتید دانشکده شامل آقایان دکتر آشتیانی، اعرابی، مدرسی، ارسالی، کمال و خانم مهندس محمدخانی از کارخانه شرکت مادیران واقع در شهرک صنعتی هشتگرد در تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۳۹۶ بازدید به عمل آوردند. آقایان مهندس قهاری (مدیریت کارخانه) و قورچیان (مدیر تولید) میزبان اساتید دانشکده در این بازدید بودند.