اساتید اساتید

من یک استاد هستم که در پروژه‌های تحقیقاتی خود، علاقه‌مند به مشارکت با صنایع در فناوری‌های نو هستم یا ایده صنعتی دارم که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد.

به عنوان استاده دانشکده، در زمینه‌های زیر فعال یا مشتاق به همکاری هستم:

- فعال در پروژه‌های نیاز صنعت روز با تیم دانشجویی

- ارائه ایده صنعتی جذاب برای سرمایه‌گذاران

- همکار با شرکت علاقه‌مند به همکاری یا سرمایه‌گذاری با دانشکده

دفتر انتقال فناوری، در راستای ارتباط عمیق‌تر دانشکده با فناوری‌های روز کشور و دنیا، روال‌های جدیدی تعریف نموده است تا اساتید گرامی بتوانند به بهترین نحو مدل همکاری خود را برگزینند. شما استاد گرامی می‌توانید سوال‌های خود را در لینک‌های زیر جستجو کنید و در صورتی که مورد دیگری در ذهن دارید، با دفتر انتقال فناوری ارتباط برقرار کنید.

 

- در چه پروژه‌هایی امکان فعال کردن دانشجو دارم؟

- پروژه‌های فعال با شرکت‌ها کدامند و امکان همکاری من چگونه است؟

- همکار با شرکتی هستم که علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در دانشکده است.

- همکار با شرکتی هستم که علاقه‌مند به همکاری با دانشکده است.

- منافع همکاری من با دفتر انتقال فناوری چیست؟